چای مانی

اطلاعات پایه

چای مانی

  • تامین کننده
  • تولید کننده
  • توزیع کننده

انواع چای، چای سبز، چای کیسه ای، چای سیاه و ...

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، پلاک 34

http://www.talatea.com

مالکیت

۴ آبان ۱۳۷۱

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها